Bewindvoering & Budgetbeheer Duurstede

© Copyright 2010 Bewindvoering & Budgetbeheer Duurstede

® Bewindvoering & Budgetbeheer Duurstede is een geregistreerd merk.

Alle rechten voorbehouden.

Het logo van Bewindvoering & Budgetbeheer - Duurstede is een geregistreerd beeldmerk en mag zonder toestemming van de eigenaar niet worden vermenigvuldigd op enige andere wijzen worden gebruikt.

Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van bol.com is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Bewindvoering & Budgetbeheer - Duurstede, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Bewindvoering & Budgetbeheer - Duurstede is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

 

 

Deze site is gemaakt door:
 
© Bewindvoering & Budgetbeheer Duurstede - 2016