Bewindvoering & Budgetbeheer Duurstede

Bewindvoering (beschermingsbewind)

Een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, beheert en beschermt het vermogen van zijn cliënt. Daarnaast voert de bewindvoerder het gehele jaar en de daarop volgende jaren, de administratie over het vermogen dat onder zijn bewind is gesteld. Daaronder vallen o.a. de belastingaangifte, het aanvragen van toeslagen, het controleren en afsluiten van verzekeringen en het betalen van de vaste lasten.

De bewindvoerder moet hierover jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Bij een onderbewindstelling bepaalt de kantonrechter of het gehele vermogen of een deel daarvan onder bewind wordt gesteld.

 

Budgetbeheer

Er wordt een budgetplan opgesteld van alle inkomsten en uitgaven. Dit budgetplan wordt met de cliënt besproken. Alle inkomsten worden, na opening van een beheerrekening, op de beheerrekening van de cliënt gestort. Vervolgens worden alle maandelijkse vaste lasten en overige rekeningen betaald. Gezamenlijk is bepaald hoeveel leefgeld aan de cliënt wordt overgemaakt per week, of indien mogelijk, per maand. Dit bedrag wordt op de privé bankrekening van de cliënt overgemaakt. Als de cliënt geen schulden heeft kan er ook worden afgesproken dat een spaarrekening wordt geopend om te kunnen sparen voor onvoorziene uitgaven.

 

Schuldhulpverlening

Een lijst van alle schulden wordt opgesteld. Er wordt berekend hoeveel geld er voor aflossing beschikbaar is. Naar aanleiding van uw persoonlijke situatie zullen wij u adviseren over budgetbegeleiding of schuldbemiddeling (WSNP).


Bewindvoering & Budgetbeheer Duurstede verstrekt geen enkele vorm van krediet en verleent geen voorschotten.

 
© Bewindvoering & Budgetbeheer Duurstede - 2016